Budowa i uzyskanie pozwoleń

Budowa i uzyskanie pozwoleń

Zanim wejdzie nowa ustawa, w której to zmienią się przepisy dotyczące pozwoleń na budowę domu to trzeba się ubiegać o to pozwolenie. Niestety trwa to bardzo długo i nie zawsze możemy mieć pewność czy to pozwolenie będziemy posiadać. Uzyskać pozwolenie na budowę domu możemy zdobyć w kilku instytucjach a mianowicie w Wydziale Architektury I Urbanistyki Urzędu Miasta bądź w Wydziale Architektury budownictwa lub Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego. Ubiegając się o pozwolenie trzeba donieść między innymi takie dokumenty jak projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno – wysokościowej oraz projekt architektoniczno – budowlany. Oprócz tego przy składaniu pozwolenia trzeba złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Należy również dostarczyć taki dokument jak decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz prawomocną decyzję o warunkach zabudowy lub wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To nie wszystkie dokumenty, ale jak widać jest ich już dość dużo i niestety oczekiwanie na zgodę może trwać trochę długo a przez ten okres czasu zostajemy w oczekiwaniu czy będziemy mogli wybudować nasz dom czy też nie. Załatwianie tych wszystkich dokumentów również niestety zajmuje sporo czasu.