Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że fundamenty stanowią najistotniejszą część każdego domu. To od jego kształtu, wykonania jak również i rozmiarów zależeć będzie istnienie całego obiektu. Tak więc jeśli nastąpiły pewne niedbalstwa ze strony wykonawców, które dotyczą chociażby złego rozpoznania terenu, to będzie to w przymości wpływać negatywnie. Skutkować to będzie między innymi nierównomiernym osadzaniem budynku, co z kolei powoduje spękania mogące przyczynić się do katastrofy budowlanej. Aby więc uniknąć taki skutków niezbędne jest prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowowodnych, które występują na działce którą kupiliśmy. W takim celu wykonuje się dokumentację geotechniczną, która składa się z dwóch części: opisowej oraz graficznej. W części opisowej znajdują się wszystkie dane dotyczące budowlanego obiektu, jak również i informacje o działce. Druga część dokumentacji geotechnicznej, czyli część graficzna, powinna zawierać w sobie plan sytuacyjny oraz przekroje geotechniczne. To one przedstawiają przebieg warstw gruntów i głębokość ich zalegania.