Formalności przy budowie własnego domu

Formalności przy budowie własnego domu

Do wybudowania swojego domu nie wystarczy posiadanie odpowiedniej ilości pieniędzy. Nawet jeśli posiada się duże zasoby środków finansowych oraz ma się teren pod jego budowę, to jeszcze automatycznie nie można zacząć projektować domu i przystępować do jego tworzenia. Potrzebne jest spełnienie szeregu kryteriów formalnych. W Polsce biurokracja jest bardzo rozwinięta i dlatego obejmuje także procedury związane z budową przybytku mieszkalnego. Do wybudowania w Polsce własnego domu przede wszystkim potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Takie pozwolenie uzyskuje się w stosownym urzędzie. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy posiadać przede wszystkim teren z przeznaczeniem pod budowę domu. Do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest także zlokalizowanie działki w odpowiednim miejscu. Nie może być to działka położona w pobliżu rzek czy innych akwenów wodnych, gdyż wówczas stosowny organ może nie wydać zgody. W polskim organach prawnych trwają od wielu lat dyskusje nad zasadnością istnienia przepisu o konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Postuluje się zniesienie tego obowiązku w ciągu kilku najbliższych lat, dzięki czemu wybudowanie domu byłoby dużo łatwiejsze i znacznie szybsze. Niekiedy procedury uzyskania takiego pozwolenia trwają nawet po kilka długich lat.