Fundamenty pośrednie

Fundamenty pośrednie

Najczęściej wykonywane są fundamenty bezpośrednie, a więc jak sama nazwa wskazuje są one bezpośrednio posadowione na gruncie. Czasami jednak nie jest to możliwe, i wtedy nie pozostaje nam nic innego jak wykonanie fundamentów pośrednie. Są one najczęściej wykorzystywane w miejscach gdzie podłoże gruntowe jest słabo nośne i nie jest w stanie przenieść wszystkich obciążeń, które przekazywane są z budowli na grunt. Wielką zaletą fundamentów pośrednich jest możliwość posadowienia ich wszędzie. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, które wynikać mogą z właściwości podłoża gruntownego. Fundamenty pośrednie pozwalają na budowanie w warunkach niekorzystnych. Czyli nawet jeśli wysoki jest poziom wód gruntowych, lub też grunt jest za słaby, to fundamenty pośrednie mogą być tam wybudowane. Fundamenty pośrednie możemy również podzielić na różnego rodzaje jednak najbardziej z nich popularne są pale. Jeśli będą one zastosowane w najnowocześniejszych technologiach to pozwoli to nam na maksymalne zagęszczenie podłoża.