Fundamenty

Fundamenty

Wszystko w budownictwie musi spełniać swoje określone zadania. Jeśli chodzi o fundamenty, to ich największym zadaniem jest przekazywanie obciążeń z budowli na podłoże gruntowe. Więc ich rola jest ogromna, dlatego muszą zostać wykonane z solidności, starannością i fachową wiedzą. Fundamenty możemy podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Ten podział jest ze względu na rodzaj współpracy z podłożem gruntowym. W artykule tym powiemy pokrótce jakie są to fundamenty pośrednie a jakie bezpośrednie. Tak więc fundamenty bezpośrednie są najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym, bo inaczej nazywane są one fundamentami płytkimi. Musza zostać oparte na warstwie nośnej, której głębokość znajduje się 45 metrów. Fundamenty bezpośrednie są wykonywane w otwartym wykopie, i tutaj zaliczamy ławy fundamentowe oraz stopy. Fundamenty pośrednie są wykonywane na działkach, w których budynki są narażone na wysoki poziom wód gruntowych. Wtedy ich głównym zadaniem jest chronienie przed przedostającą się wodą.