Grunty budowlane

Grunty budowlane

Czym są grunty budowlane? To oczywiście część skorupy ziemskiej na której posadowione są obiekty budowlane – mieszkalne, przemysłowe i gospodarcze. Grunty budowlane można podzielić, i taka najogólniejsza klasyfikacja ich to podział gruntów na rodzime, a więc naturalne oraz nasypowe antropogeniczne. Pierwszy rodzaj gruntów powstał w wyników procesów geologicznych. Natomiast drugi rodzaj gruntów – nasypowe są utworzone w wyniku ingerencji człowieka i jego działalności gospodarczej. Zanim wybudujemy dom na określonej działce, na danym gruncie to warto jest przeprowadzić badanie. Celem jego jest przede wszystkim określenie ich właściwości geotechniczne, które umożliwiają oczywiście zaprojektowanie posadowienia obiektu budowlanego. Istnieje kilka metod przeprowadzania badań gruntów budowlanych. Między innymi zaliczamy tutaj wykopy badawcze, wiercenie badawcze, sondowanie gruntu. Wiele osób nie decyduje się na przeprowadzenie badania gruntów. Jest to wielki błąd, bo później wychodzą pewne nieścisłości.