Kiedy rozpoczyna się budowa?

Kiedy rozpoczyna się budowa?

Każdy inwestor, który zdecydował się na budowę domu zastanawia się kiedy rozpoczyna się budowa. Tak więc, zgodnie z prawem budowlanym, roboty budowlane możemy rozpocząć w momencie kiedy uprawomocni się pozwolenie na budowę. Jest to 14 dni od otrzymania go. Pozwolenie na budowę nie jest ważne przez cały czas, okres jego ważności to 3 lata. Jeśli w ciągu tych trzech lat nie rozpoczniemy budowy, to będziemy musieli starać się o kolejne uzyskanie wymaganej zgody. Tak jak zostało wspomniane pozwolenie na budowę staje się decyzją ostateczna w momencie kiedy upłynie 14 dni. Jednak po upływie tych 14 lat nie oznacza, że będziemy mogli już rozpocząć prace budowlane. Również zadaniem każdego inwestora jest zgłoszenie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Budowa domu rozpoczyna się od zabezpieczenia terenu. Jest to konieczne, bo w ten sposób zadbamy nie tylko o bezpieczeństwo nasze ale również i naszych sąsiadów. Wytyczne dotyczące zabezpieczenia działki budowlanej opisane są w prawie budowlanym.