Materiały niebezpieczne

Materiały niebezpieczne

Wnoszenie materiałów niebezpiecznych na teren jakiejkolwiek budowy jest kategorycznie zabronione. Zdarzają się przypadki, kiedy niektóre z nich są używane do podtrzymania prac budowlanych, na przykład: rozbiórki starych elementów konstrukcyjnych, czy przygotowaniu terenu pod nową budowę. Wtedy właśnie korzysta się z materiałów pirotechnicznych, po których podłożeniu mogą zostać usunięte na trwałe niektóre elementy terenu, takie jak: starodawne chodniki, czy elementy fundamentów po zawalonych budynkach. Ważne jest jednak to, że stosowanie materiałów niebezpiecznych jest zabronione, kiedy rozpoczną się prace nad nową konstrukcją kolejnego budynku. W takim wypadku może przecież dojść do uszkodzenia konstrukcji, a to z kolei prowadzi do nieodwracalnych zmian. Jeżeli kierownik wyraża zgodę na takie działanie, musi liczyć się z powołaniem kontroli budowlanej, która sprawdzi trwałość obecnej konstrukcji i zleci dalszą budowę, lub jej zaniechanie. Materiały niebezpieczne wykorzystuje się jednak rzadko i tylko wtedy, kiedy naprawdę zaistnieje taka potrzeba.