Ochrona akustyczna obiektów

Ochrona akustyczna obiektów

Hałas jest zjawiskiem, który zaliczany jest to procesów nazywanych inaczej wibroakustycznych. Mogą one mieć szkodliwe oddziaływanie zarówno na środowisko naturalne jak i na obiekty budowlane. Zwłaszcza na takie działanie narażone są budynki, które znajdują się w obrębie czynnika, który wywołuje hałas. Każdy obiekt, który powstaje powinien być tak zaprojektowany, a wręcz musi być możliwe było wyeliminowanie lub zmniejszenie poziomu hałasy, który występuje w środowisku naturalnym i przenika do wnętrza budynku. Obecnie mamy różne technologie, które nam to umożliwiają, więc nie ma największego problemu. Zjawisko akustyczne można podzielić na dwie grupy zagadnień. Mianowicie dotyczą one ochrony przeciwdźwiękowej środowiska i obiektów budowlanych jak również i optymalizacji akustycznej wnętrz o charakterze kulturalno-rozrywkowym. W pomieszczeniach stosuje się akustykę architektoniczną, którą można podzielić na cztery działy. Mianowicie wyróżniamy akustykę urbanistyczną, budowlaną, instalacyjną i wnętrz.