Podział rynku nieruchomości

Podział rynku nieruchomości

Branża budowlana jest bardzo rozbudowana. Działają w jej obrębie setki podmiotów gospodarczych o różnej wielkości. W najprostszy sposób rynek nieruchomości można podzielić na rynek pierwotny, na którym rej wiodą firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe, i na rynek wtórny, czyli ten, gdzie można znaleźć mieszkania z drugiej ręki. Warto w tym miejscu zasygnalizować, że rynek pierwotny, a mianowicie jego część deweloperska przeżywa spore kłopoty, spowodowane kryzysem gospodarczym i wynikającym z niego zastojem w branży. Na krajowym rynku nieruchomości działa kilkaset podmiotów gospodarczych tego rodzaju, a w najtrudniejszej pozycji znajdują się firmy deweloperskie o niskim kapitale założycielskim, im najtrudniej jest utrzymać płynność finansową, w tych niepewnych ekonomicznie czasach. Spółdzielnie mieszkaniowe są dużo lepiej prowadzone pod względem stabilności finansowej. Zgodnie z powyższym, zakup mieszkania od dewelopera nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Wiadomo, że dokonując zakupu na rynku pierwotnym, zazwyczaj musimy poczekać kilka miesięcy na finalne rezultaty ich prac, co rodzi pewne niejasności. Z kolei na rynku wtórnym dużo łatwiej nam będzie znaleźć mieszkanie w centrum miasta, zaś na rynku pierwotnym raczej możemy liczyć tylko na mieszkania położone na peryferiach miasta.