Pozwolenie na budowę a samowola budowlana

Pozwolenie na budowę a samowola budowlana

Do wybudowana domu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Bez takiego pozwolenia na właścicieli domów mogą spaść poważne problemy. Bez uzyskania pozwolenia od odpowiednich organów wydających taką zgodę, można przystąpić do budowy domu na własną rękę. Trzeba jednak wówczas liczyć się z poważnymi konsekwencjami takiego czynu. Wybudowanie domu bez stosownego pozwolenia nazywane jest w prawie budowlanym samowolą budowlaną. Samowola budowlana jest postępowaniem nielegalnym na gruncie polskiego prawa budowlanego i oznacza stworzenie budynku, bez uzyskania zgody organu właściwego miejscowo. Jeśli dana osoba wybuduje dom bez pozwolenia, to wówczas może spodziewać się kontroli stosownych organów. Jeśli organy stwierdzą, iż doszło do naruszenia prawa, a więc określą, że właściciel dopuścił się samowoli budowlanej, to wówczas podejmują stosowne decyzje. Taką decyzją najczęściej jest nakaz rozbiórki domu wybudowanego bez koniecznego pozwolenia. Rozbiórka musi nastąpić niezwłocznie i na koszt osoby, która taki dom postawiła. Pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku każdego budynku, który posiada wmurowane w ziemię fundamenty. Nie tyczy się ono tylko domów mieszkalnych, lecz także murowanych garaży, które również muszą zostać rozebrane, jeśli wybudowano je bez pozwolenia organów budowlanych.