Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Prawo budowlane jasno określa, że inwestor nie może rozpocząć prac budowlanych na działce bez pozwolenia budowlanego. Poza tym jego uprawomocnienie następuje po 14 dniach od otrzymania decyzji pisemnej. Zostanie ono wydane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy inwestor złoży stosowane i kompletny wniosek w tej sprawie. Do wniosku o pozwolenie na budowę musimy dołączyć między innymi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, projekt budowlany w czterech egzemplarzach jak również i inne dokumenty, jakie są wymagane. Każdy wniosek mus zostać określony w ciągu 65 dni od daty jego złożenia. Jeśli zdarzy się tak, że decyzja będzie odmowna, to inwestor ma prawo złożyć odwołanie, do wyższego organu. W większości wypadków oczywiście nie ma takiej konieczności – urzędy wydają odpowiednie pozwolenie. Kiedy inwestor otrzyma decyzję musi jeszcze zgłosić dzień w którym maja rozpocząć się prace budowlane na działce. Postępując tylko i wyłącznie w ten sposób zamieszkamy legalnie i zgodnie z prawem budowlanym.