Warunki zabudowy

Warunki zabudowy

Każda działka, na której będzie miał powstać budynek musi zostać objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka, którą kupiliśmy pod budowę domu jednorodzinnego nie zawiera tego planu, to naszym zadaniem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy. Zanim jednak zabierzemy się do złożenia wniosku, to konieczne jest określenie wstępnych gabarytów. Czyli na początek wybierzmy projekt, który nad interesuje i spełnia nasze oczekiwania. Wszystko jednak musi być zgodne z warunkami technicznymi, jakie powinien posiadać każdy budynek. Konieczne jest również wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączy. Dopiero po wykonaniu tych czynności przystępujemy do złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy. Należy go złożyć w Urzędzie Gminy. Zanim jednak to nastąpi naszym zadaniem jest określenie następujących szczegółów: lokalizacja działki i działek sąsiednich, sposób zagospodarowania działki, oraz dane charakteryzujące się wpływem naszej inwestycji na środowisko.