Cement – jak wybrać najlepszy

Cement – jak wybrać najlepszy

Cement jest spoiwem mineralnym, które wpływa na trwałość konstrukcji całego budynku. Służy do przygotowana betonu, zapraw cementowych itp. Dlatego tak istotnym elementem jest wybór dobrej jakości materiału budowlanego. Rynek cementu jest bardzo rygorystyczny, co wynika z jego istotnej roli we wznoszeniu konstrukcji budowlanych. Norma europejska EN oraz ustawa o wyrobach budowlanych gwarantują jego jakość oraz skład. Pośród rodzajów cementu dostępnych na polskim rynku znajdziemy 5 – portlandzki zwykły i wieloskładnikowy (cement uniwersalny, bez dodatków mineralnych, w czystej postaci bardzo rzadko dostępny), puculanowy (odporny na agresję chemiczną), hutniczy (stosowany w warunkach silnie narażonych na korozję, odporny) oraz wieloskładnikowy (używany często w budownictwie specjalistycznym i przemysłowym). Pod kątem szybkości spajania wyróżnia się trzy rodzaje – ekspansywny, szybkotwardniejący oraz tamponażowy. Każdy rodzaj posiada ponadto odmianę A, B lub C, która oznacza posiadanie innych składników niż klinkier. Istnieje także wskaźnik wytrzymałości. Podczas zakupu cementu zwróćmy uwagę, czy posiada wszystkie wymagane oznaczenia. Jeśli nie – można mieć podstawy do podejrzliwości i jego pochodzenia z nielegalnego źródła. Ważnym oznaczeniem jest te nadawane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu już przy jego produkcji.