Drzwi

Drzwi

Zaprojektowanie domu uwzględniać musi nie tylko jego pomieszczenia, piętra oraz konstrukcje nośne, ale również i układ funkcjonalny budynku. Poruszanie się pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami wymaga stworzenie odpowiednich przejść w postaci otworów drzwiowych. Otwory drzwiowe muszą być odpowiednio szerokie, tak by poza użytkownikami można było przemieścić przez nie również elementy wyposażenia wnętrz. Istnieją specjalne projekty domów, które stosują niestandardowe wymiary otworów drzwiowych. Dzieje się tak przede wszystkim przy projektowaniu miejsc zbiorowego użytku. Duża liczba osób, które jednocześnie chcą przemieszczać się pomiędzy pomieszczeniami sprawia, że otwory drzwiowe muszą być znacznie większe, zwykle ich szerokość jest większa dwukrotność standardowego wymiaru. Innym przypadkiem, gdy projektant zastosuje niestandardowy wymiar drzwi jest tworzenie przestrzeni przystosowanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich potrzebują do sprawnego przemieszczania się szerszych otworów drzwiowych, tak by swobodnie zmieścił się w nich wózek. Dodatkowo wykluczone jest, by montaż drzwi zawierał jakiekolwiek progi, gdyż uniemożliwią one przejazd.