Ogrodzenie placu budowy

Ogrodzenie placu budowy

Budowa domu na placu budowy rozpocząć może się po 7 dniach od zgłoszenia budowy. Określa te warunki prawo budowlane. Za początek prac budowlanych uznaje się prace przygotowawcze na terenie budowy. Co jednak uznaje się za prace przygotowawcze? Oczywiście tutaj zaliczyć należy wykonanie nowelizacji terenu, wykonanie przyłączy do sieci technicznych, jak również i zagospodarowanie terenu budowy. Podczas prac budowlanych i przygotowawczych bardzo ważne jest bezpieczeństwo oraz odpowiednia higiena. O to dbać muszą wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a więc inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego jak również i kierownik budowy. Na samym początku musimy odpowiednio zagospodarować teren budowy, który obejmuje między innymi ogrodzenie terenu i wyznaczenie sfer niebezpiecznych. Nie w każdej sytuacji możliwe jest ogrodzenie budowy, i jeśli jej nie ma, to granice placu budowy powinny być oznakowane za pomocą tablic ostrzegawczych. Ogrodzenie jest bardzo ważnym elementem i potrzebne jest również w czasie robót ziemnych.