Postawienie ścian domu

Postawienie ścian domu

Jeśli zaprojektuje się swój dom i uzyska stosowne pozwolenie na rozpoczęcie inwestycji budowlanej, to wówczas można przystępować do prac. Trzeba zorganizować sobie ekipę budowlaną ,która zajmie się pracami, chyba że jest się w stanie samemu dokonać wszelkich prac budowlanych, lecz to na ogół się nie zdarza. Pierwszą rzeczą jest wyrównanie terenu oraz jego osuszenie, gdyż nie wolno pod żadnym pozorem budować domu na grząskim i podmokłym terenie. Dom na nieodpowiednio wysuszonym i wyrównanym terenie będzie obniżał swój poziom, a to jest niebezpieczne, gdyż grozi zawaleniem. Jeśli odpowiednio przygotuje się grunt pod budowę, to w dalszej kolejności należy zacząć budowanie fundamentów. Fundamenty są najważniejszym poziom domu, gdyż to na nich opiera się cała konstrukcja, muszą zostać przygotowane i wybudowane z jak największą starannością. To na fundamentach opiera się ciężar budynku. Jeśli stworzy się fundamenty z betonowej wylewki, to wówczas należy przystąpić do murowania ścian domu. Ściany domu to jego powłoka, jest to cały szkielet domu, na którym opiera się dach. Ściany chronią dom przede różnym czynnikami atmosferycznymi oraz podtrzymują jego konstrukcję. Ściany pod fundamentach są drugim poziom domu. Ściany nośne podtrzymują dach, wmurowywane są w nie drzwi oraz okna w domu.