Zawilgocenie działki

Zawilgocenie działki

Kupując działkę budowlaną, powinniśmy zwrócić uwagę na poziom wód gruntowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że poziom wód gruntowych podnosi się wtedy, gdy występują ulewne deszcze. I roztopy. To również jednoznacznie powoduje zagrożenie powodziowe. Temat powodziowy będzie nas dotyczył gdy kupimy działkę budowlaną na terenie podmokłym, lub w miejscu, gdzie występuje duże skupisko wodne. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakupienie działki w danym miejscu, to powinniśmy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oraz warto zapytać sąsiadów. Głównie powinniśmy popytać na temat tego, czy po deszczu na danym obszarze pojawia się woda, i jaki jest poziom wody w studni. Zawilgocenie działki może czynić szkody naszej konstrukcji. Dlatego warto jest dokładnie przemyśleć kwestię kupienia określonej działki budowlanej. Zawilgocenie będzie niekorzystnie wpływać, a zwłaszcza wtedy, gdy poziom wód gruntowych będzie stale utrzymywać się na wysokim poziomie. A więc przemyślmy dokładnie wybór działki budowlanej.